Životopis:

Historie zjevení ALCHEMIST se počíná v roce 1597. Tehdy byl věhlasný alchymista magistr Edvard Kelly na příkaz císaře Rudolfa II. vězněn na mosteckém hradě, neboť upadl v císařovu nemilost. Tehdy mu zbývalo jen několik málo dní do konce života. Několikrát se pokusil o útěk ze svého vězení, nikdy se mu to však nepodařilo. Při svém posledním pokusu o útěk se dokonce zranil a byl následkem zranění nohou zněhybněn. Než žít v doživotním žaláři, rozhodl se raději opustit tento svět vlastní rukou. Ještě před svou sebevraždou však pronesl kletbu. Předpověděl zkázu jak hradu, ve kterém byl vězněn, tak i městu rozkládajícímu se pod hradem. Město, z jehož strany se alchymistovi děla různá příkoří, mělo podle jeho slov zmizet v hlubinách. A tak se téměř o 400 let později i stalo!!!

Počátkem 3. tisíciletí se alchymista rozhodl vrátit se na tento svět a dohlédnout na to, zda se jeho věštba vyplnila. Nejprve prozkoumal současnou situaci v předchozí čubačí inkarnaci, než se rozhodl představit se světu naplno. Po počátečním hledání a zkoušení zvolil jako základní ingredienci svých lektvarů, kterými se bude nadále představovat současníkům Mentola - nositele kvílivě řezavé sedmijedinné esence, která dodává jeho lektvarům břitkost a ostrost. Další příměsí je Vony, látka dodávající směsím dunivou zemitost. Jako nejčerstvější složka obohatila alchymistovy lektvary látka skrývající se pod jménem Brady, která pomáhá krájet pomíjející čas na kratší rytmické celky a dodat tak všemu patříčný řád.
_______________________________________________________________________________________
V tomto složení se Alchymista zjevoval v letech 2010 - 2013 převážně v severočeském regionu, neboť tento kraj byl jeho kletbou postižen nejvíce. V průběhu roku 2013 se však začalo projevovat, že ne všechny vybrané ingredience fungují v magistrově dílně tak, jak se očekávalo. Proto se velký chemik rozhodl proměnit svou tvář a přetavil svou jsoucnost v esenci samojedinou - Mentola, přičemž využil i jeho alter ega Prokopa Šlapáka. Výsledkem ročních pokusů a hledání budiž nový lektvar, který dostal název EVILCRUSHER (Drtič zla).
V březnu 2014 pak jest čerstvě rozléván lektvar Damnation, jakožto výsledek dozrávajících tří původních esencí roku předcházejícího.
_______________________________________________________________________________________
Nová kapitola příběhu ALCHEMIST budiž psána od počátku roku 2016, kdy se lektvarník navrátil ku esenci fungující nejspolehlivěji, rozuměj směsi tvořené Mentolem, C10H20O a Prokopem Šlapákem. Výsledkem vzájemných reakcí této trojjediné samoesence je pak aktuální utrejch, který se pyšní názvem FEAR BUSINESS. Najdete jej v každé správné apatyce pod níže zobrazeným overalem. Prozatím jsou však k mání pouze první kapky v podobě ochutnávky singlu Secret Mystery/Rays of Moonlight.

Front CD Front CD